usługi

Góra - choć każdy z nas pragnie dotrzeć na jej szczyt, niektóre góry wydają się zbyt strome i wysokie, żeby je zdobyć. Nie potrafiąc uwierzyć we własne siły,  bojąc się trudów wędrówki, obarczeni często ciężkim bagażem, obawiamy się zrobienia pierwszego kroku. Ale jeśli tylko się na to zdecydujemy - każdy kolejny będzie przynoszącym satysfakcję sukcesem, każdy będzie przybliżał nas do upragnionego celu - stanięcia na szczycie. Idąc - pniemy się w wzwyż, idziemy w kierunku nieba - przestrzeni i wolności. A im znajdujemy się wyżej, tym bardziej zmienia się nasza perspektywa - widzimy więcej, horyzont staje się coraz szerszy, a wszystko, co zostawiliśmy na dole wydaje się coraz mniejsze i mniej znaczące.
Jeśli w swoim życiu tak właśnie się czujesz, jakby drogę do wolności, radości, pokoju zagradzała Ci wielka góra - zrób pierwszy krok a my wesprzemy Cię w Twojej wędrówce. Niech góra przestanie być problemem a stanie się szansą, którą pomożemy Ci w pełni 

nasz zespół

IZABELA OLSZEWSKA

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Ukończyła podyplomowe studium pomocy psychologicznej INTRA w Warszawie oraz Akademię Analizy Transakcyjnej.  Obecnie studiuje Psychoterapię "vis salutis". Ukończyła kurs zastępowania agresji. Pracuje w ramach pomocy postpenitencjarnej. Prywatnie lubi rozmawiać z ludźmi, czytać, słuchać muzyki operowej i odpoczywać.

MIROSŁAW SKIBA

PSYCHOTERAPEUTA

Prowadzi sesje psychoterapeutyczne dla osób indywidualnych i par oraz warsztaty terapeutyczne i szkolenia dla grup.
Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Pracuje w nurcie psychoterapii integratywnej o podejściu chrześcijańskim (podejście integratywne uwzględnia w osobie ludzkiej wymiar fizyczny (organiczny), psychiczny (emocjolany, poznawczy, wolitywny, behawioralny) i religijny (duchowy). Dzięki zdobytej wiedzy w czasie studiów z zakresu psychoterapii, filozofii, etyki społecznej i teologii oraz życiowemu doświadczeniu zawodowemu – pracy w różnych ośrodkach
związanych z udzielaniem pomocy w wymiarze psychologiczno-duchowym, pomaga osobom odnaleźć swe wartości zarówno w relacji do siebie samych jak i do drugiego człowieka oraz do świata zewnętrznego. Prywatnie, ma kochaną żonę i dwójkę wspaniałych dzieci. Lubi przyrodę, w jej otoczeniu odpoczywa.

SYLWIA WOŹNIAK-ORGANIŚCIAK

PEDAGOG

Ukończyła Pedagogikę ogólną w WSEZiNS w Łodzi, Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT Warszawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

NASZ OŚRODEK

nasze usługi

Osoba ludzka jest jak naczynie, którym można czerpać wodę. Jeżeli czujesz się jak uszkodzony dzban, który nie jest w stanie czerpać i nosić w sobie wody i nie wiesz kiedy ostatnio z niego piłeś i dawałeś pić innym, to przyjdź do naszego ośrodka gdzie naprawiamy dzbany przywracając im ich wartość.

PSYCHOTERAPIA

Prowadzimy psychoterapię dla osób indywidualnych, dla par i małżeństw oraz psychoterapię dla rodzin. Spotkania mają miejsce zazwyczaj raz w tygodniu.

Terapia indywidualna:

Psychoterapia indywidualna jest miejscem spotkania pacjenta z terapeutą, który pomaga pacjentowi w odkrywaniu i budowaniu swojej tożsamości i wartości siebie. W gabinecie psychoterapeuty tworzy się przestrzeń, gdzie każdy może poczuć się bezpieczny, zrozumiany i zaakceptowany. Proces terapeutyczny ukierunkowany jest na wzmocnienie w pacjencie jego zdrowia i życia, poprzez dostosowane metod terapeutycznych do jego indywidualnych potrzeb. Radzenie sobie z kryzysami, własnymi emocjami czy lękami zawsze jest trudne, jednak psychoterapia pomaga w realizacji swojego życia w pełni, poprzez wzmacnianie osoby jako całości w jej poczuciu swojej wartości, decyzyjności i wolności.

Terapia par, małżeństw i terapia rodzinna

Choć w relacjach wszyscy doświadczamy przykrości, konfliktów i niezrozumienia - jeśli stają się one nieodłączną częścią wspólnego życia a partnerzy zaczynają się od siebie oddalać - jest to moment na zwrócenie się o wsparcie z zewnątrz. Podczas wspólnych spotkań, psychoterapeuta stworzy bezpieczną przestrzeń do współpracy a poprzez bezstronne spojrzenie na sytuację, pomoże dostrzec wiele nowych aspektów i rozwiązań, które mogą okazać się kluczowe w naprawieniu wzajemnych stosunków.

PSYCHOEDUKACJA I SOCJOEDUKACJA

Psychoedukacja i socjoedukacja są przestrzeniami edukacyjno-formacyjnymi, gdzie osoba i rodzina zdobywa większa wiedzę i umiejętności psycho-społeczne oraz gdzie jest budowany jej fundament życiowych wartości. Psycho - i socjoedukacja uczą funkcjonowania w różnych sytuacjach i warunkach społecznych. Są one pomocne w trudnościach z radzeniem sobie ze swoją chorobą czy zaburzeniami, kłopotach wychowawczych lub w budowaniu kontaktów z innymi. Podczas sesji nabywa się wiedzę na temat swoich problemów a następnie wykorzystuje ją do ich pokonania. Otrzymuje się nie tylko narzędzia do radzenia sobie z trudnościami w danym momencie ale także kształtuje postawy, nastawienie i zachowania w perspektywie przyszłości. Aby pomóc osobom potrzebującym wsparcia w tym zakresie, proponujemy prowadzenie różnych kursów i szkoleń psycho- i socjoedukacyjnych, formujących i kształtujących pozytywne postawy i wartości ludzkie a także publikację potrzebnych w tym celu materiałów. 

COACHING

Kiedy czujemy, że nasze życie utknęło w miejscu, że pomimo chęci nie jesteśmy w stanie pójść dalej, nasz rozwój uległ spowolnieniu lub zatrzymaniu, trudno nam organizować czas i obowiązki, obezwładnia nas rutyna i brakuje nam motywacji - coaching może okazać się  rozwiązaniem idealnym. To proces oparty na relacji i współpracy z trenerem, skupiony na zarządzaniu wartościami, takimi jak motywacja, umiejętności czy zdolności. Rozpoczyna się on od rozpoznania aktualnej sytuacji i i przyczyn, dla których potrzebna jest zmiana a następnie ustalany jest cel, oczekiwany rezultat oraz plan jak doprowadzić do jego realizacji a podjęte działania są na bieżąco monitorowane. Coaching pomaga wyjść z impasu, pokonać kryzys motywacji, rozwinąć się na wybranych polach, wejść na drogę do osiągnięcia oczekiwanego sukcesu. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że coaching nie jest psychoterapią i nie może jej zastąpić. Dotyka on wyłącznie aktualnych problemów, bez wchodzenia w historię klienta, czyli głębsze przyczyny dla których owe problemy się pojawiły. Jeżeli czujemy, że dotknięcie źródła naszych trudności jest niezbędne do zmiany, najlepszym rozwiązaniem będzie terapia. 

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

Warsztaty są miejscem do pracy terapeutycznej nad sobą w grupie. Współpraca z innymi osobami, szczególnie połączona ze współtworzeniem jakiegoś dzieła, daje możliwość lepszego poznania samego siebie oraz budowania zdrowych relacji z drugim człowiekiem. Warsztaty w grupie pogłębiają świadomość swojej osoby, pomagają nauczyć się komunikacji, a także tworzą okazję do dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze. Warsztaty są ukierunkowane tematycznie na dany cel do realizacji w trakcie ich trwania. Mogą mieć różną formę - od zajęć jednodniowych do kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych cykli. 

Warsztaty skierowane są zarówno do osób indywidualnych jak i małżeństw oraz rodzin, w  formie tradycyjnych spotkań w gabinecie lub w formule online.

Do zaproponowania będziemy mieli w najbliższym czasie: warsztat rozwojowy NIKODEM -7 kroków ku dojrzałości psychiczno-duchowej oraz BIBLIODRAMĘ - warsztat rozwojowy związany z pracą nad sobą w grupie, w odniesieniu do danego tekstu biblijnego.

PSYCHOEDUKACJA: KURSY I SZKOLENIA

Pomoc skierowana jest do osób, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy. Opuszczenie murów zakładu wiążę się często z trudnościami w ponownym przystosowaniu do codziennego życia - zarówno pod kątem psychologicznym jak i materialnym. Aby ułatwić asymilację proponujemy szereg działań pomocowych: 

-pomoc w znalezieniu noclegu,
-pomoc w odbudowaniu rodziny (pomoc prawna, szkolenie),
-szkolenie z zakresu readaptacji, zastępowania agresji,
-pomoc w poszukiwaniu pracy,
-pomoc psychologiczna/ psychiatryczna,
-zapewnienie odzieży wierzchniej oraz bonów żywnościowych.

Pomoc realizowana jest we współpracy z Fundacją Dies Mei.