JAK składać zamówienia?

Napisz maila na: kontakt@evaphotoart.com. W wiadomości zawrzyj informacje: jakiej usługi potrzebujesz (opis wraz ze specyfikacją), w jakim terminie oraz załącz przykładowe materiały, które mają zostać użyte 
Po otrzymaniu powyższych informacji prześlę Ci informacje co do możliwości zrealizowania usługi, terminu oraz ceny
Jeśli obie strony zgodzą się na powyższe ustalenia, prześlij WSZYSTKIE MATERIAŁY,  SWOJE DANE: nazwę firmy, imię i nazwisko, adres (do faktury), NIP (w przypadku firm), telefon oraz poniższe FORMUŁY:
Obowiązkowo: 
„Akceptuję warunki regulaminu umieszczonego na stronie evaphotoart.com oraz oświadczam, że wszelkie materiały, które dostarczam do Eva Photo Art w celach realizacji projektu, są moją własnością lub mam prawo je wykorzystać (dotyczy praw autorskich oraz prawa do wykorzystania wizerunku). W przypadku, gdy dostarczone materiały wchodzą w konflikt z ustawą o prawie autorskim (tj. są czyjąś własnością i są wykorzystywane bez zgody właściciela), ponoszę pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że materiały wykorzystane do realizacji projektu wysłane przeze mnie naruszają prawa autorskie lub prawa do wykorzystania wizerunku, na żądanie Wykonawcy, na własny koszt przystąpię do procesu sądowego, zwalniając bezwarunkowo Wykonawcę od tych roszczeń i zapłacę wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd Powszechny”.
Jeśli wyrażasz zgodę na użycie Twoich projektów w moich mediach społecznościowych dodaj formułę:
"Wyrażam zgodę na użycie projektów zawierających przesłane przez mnie materiały w należących do Eva Photo Art mediach społecznościowych Facebook oraz Instagram oraz na stronie internetowej evaphotoart.com"
Po otrzymaniu materiałów i wszystkich danych, w ustalonym wcześniej terminie, prześlę Ci projekty do akceptacji. Projekty będą zawierały znak wodny Eva Photo Art, który zostanie usunięty po opłaceniu faktury.
W przypadku dużej ilości zdjęć - zostaną Ci udostępnione przez portal Zalamo
Po otrzymaniu projektów masz 3 dni robocze na przesłanie listy poprawek a ja w ciągu 5 dni roboczych odeślę Ci poprawione projekty. Masz prawo do bezpłatnego, dwukrotnego wniesienia poprawek.
Po ostatecznej akceptacji projektów otrzymasz fakturę na ustaloną wcześniej kwotę.
Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie otrzymasz ostateczną wersję projektów bez znaku wodnego