Jak składać zamówienia:

napisz e-mail, w którym zawrzesz swoje pytania. Do wyceny pracy potrzebuję informacji dotyczących:
- przedmiotu zlecenia (co mam wykonać)
- przeznaczenia wykonanej pracy (np. wydruk, grafika internetowa itp.)
- wymiarów (jeśli będzie robiony wydruk)
- ilości grafik/zdjęć
- terminu oddania zlecenia
- uwag i oczekiwań

UWAGA!

Ponieważ respektuję zasady dotyczące prawa autorskiego, nie przyjmuję zleceń, w których klient nie posiada praw autorskich i majątkowych do przesyłanych prac. Dlatego do każdego zamówienia oprócz materiałów należy dołączyć poniższą formułę:

"Oświadczam, że posiadam prawa autorskie i majątkowe do..........."

Cennik: